Програма BG04: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Програма BG04: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Проект: Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ - Поморие More »

За по-добро икономическото състояние на МБАЛ и по-голяма конкурентноспоспобност

За по-добро икономическото състояние на МБАЛ и по-голяма конкурентноспоспобност

Реализирането на всички планирани проектни дейности ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност на МБАЛ Поморие, като нейните разходи на за енергия ще се намалят значително More »

Община Поморие

Община Поморие

За устойчивото развитие на болничната дейност в община Поморие и за подобряване на предлаганите социални услуги в нея, а и за всички останали дейности и отрасли в Поморие More »

 

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ - Поморие. Бенефициент: Община Поморие. Продължителност на проекта: 11 месеца

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG-04-02-03-014-012/18.08.2015 г: Проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ - Поморие” се осъществява с финансовата подкрепа на Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. xzc