Дейности

Дейности по проекта:
1. Управление на проекта
2. Изготвяне на тръжна документация
3. Изработване на работен проект
4. Смяна и реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация в болничното заведение с цел намаляване на крайното потребление на енергия.
5. Независим строителен надзор и авторски надзор
6. Визуализация и публичност

Основна дейност на проекта:
Смяна и реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация в болничното заведение с цел намаляване на крайното потребление на енергия.Съществуващата отоплителната инсталация е амортизирана и не се използва от 2009 г. Тя е двутръбна с принудителна циркулация, с параметри на топлоносителя 80/60°С при изчислителни условия. Изпълнена е по лъчева схема с долно разпределение и е разделена на отделни кръгове за всеки корпус. Хоризонталната разпределителна тръбна мрежа минава през сутеренните помещения. Тръбите са топлинно изолирани със стъклена вата на въже и азбестоциментова замазка. Вертикалната мрежа преминава открито по стените на сградата. Има липсващи участъци от тръбната мрежа, нарушена е целостта на топлоизолацията на захранващите тръбопроводи. Отоплителните тела са чугунени радиатори. Голяма част от тях са демонтирани.Спирателната арматура е стара. Не са монтирани термостатни вентили, а изпълнителни механизми на радиаторните вентили са свалени. Обезвъздушаването е предвидено да се осъществява с тръбна мрежа 1/2” и въздухосборници за всеки корпус. Към настоящия момент за отопление се използват индивидуални електрически тела. Те са разположени само в кабинетите и стаите за болничен престой. Всички останали помощни и обслужващи помещения в момента не се отопляват. Това е причината в сградата като цяло да не може да се поддържат нормативните параметри на микроклимата и да се създадат комфортни условия за медицински, обслужващ персонал и пациенти.

Хоризонталната тръбна мрежа от котелното до отделните корпуси е предвидено да се изпълни от черна газова тръба 2” и стоманена безшевна тръба над 2”. За всеки корпус е предвидена самостоятелна тръбна мрежа – “Лъчева” схема с долно разпределение. На колектора в котелното са предвидени за всеки клон самостоятелни щрангови помпи, трипътни вентили и топломери.  По този начин сградата се разделя на зони/клонове с възможност за поддържане на различни температури – съобразени с нуждите и графика на използване на помещенията. Главните разпределителни тръбни мрежи са развити под таваните на коридорите  в сутерените. Предвиден е наклон с цел правилното им обезвъздушаване и дрениране. Вертикалната мрежа е развита открито на местата, посочени на чертежите. Щранг вентилите с изпразнител отговарят по цолаж на вертикалните щрангове. Обезвъздушаването е локално, чрез автоматични обезвъздушители, монтирани на края на всеки вертикален щранг и секретни за всички отоплителни тела.

Всички тръби в сутерена се топлоизолират с минерална вата с алуминиево фолио с б=30мм.

Отоплителните тела са алуминиеви радиатори с височина 500 м. Предвидено е на всяко отоплително тяло да се монтира вентил с термоглава.