За Проекта

Наименование на проекта: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ – Поморие”

БенефициентОбщина Поморие

Рег. № на договора за БФП:  BG-04-02-03-014-012/18.08.2015 г

Стойност:  681 039, 56 BGN; 348 210, 00 EUR % БФП100%

Програма:  BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Грантова схема:  BG 04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”

Мярка 1:  Енергйина ефективност

Продължителност на проекта:  11 месеца

 Проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ – Поморие” се осъществява с финансовата подкрепа на Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

energijnaefectivnost01