Резултати

Чрез реализацията на настоящия проект ще се повиши енергийната ефективност на МБАЛ „Поморие“, което ще има положително отражение върху околната среда в региона следствие по-малкото замърсяване на въздуха. Чрез смяна и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация ще се подобри качестото на  предлаганите услуги и значително ще се увеличи конкурентноспособността на МБАЛ „Поморие“. По-добрите условия ще я превърнат в предпочитано място за лечение и родилна дейност сред пациентите в общината. До момента голяма част от жителите на община Поморие  предпочита  да бъде хоспитализирана в болнични заведения в областния град Бургас, главно заради незадоволителните условия за престой в местнотоо болнично заведение.

Проектът е от изключително важно значение не само за устойчивото развитие на болничната дейност в община Поморие и за подобряване на предлаганите социални услуги в нея, а и за всички останали дейности и отрасли в Поморие.

В социално отношение проектът ще има неоспоримо положително въздействие върху цялото население на община Поморие, тъй като МБАЛ „Поморие“ е единственото болнично заведение в този регион.

 

Untitled-1